Kryteria podziału turystyki

podziału turystykiIstnieje wiele kryteriów podziału ogólnego terminy turystyki na o wiele mniejsze bezpośrednio należące terminy. W tym przypadku możemy wyróżnić podział ze względu na motyw podróży. Jest to charakterystyczny oparz najczęściej stosowany podział wyróżniający różnorodne typy turystyki. Podział ze względu na motywy podróży reguluje powstanie takich turystyk jak: poznawcza, wypoczynkowa, biznesowa, religijna, kwalifikowana oraz zdrowotna. Jak widać są to znajome turystki, które możemy spotkać na co dzień w życiu naszym lub naszych bliskich. Jednak istnieje wiele innych kryteriów, które dzielą nam ogólną terminologię podróżowania na o wiele mniejsze. W tym przypadku chodzi oczywiście o liczbę uczestników. Każda wycieczka posiada ograniczoną tego rodzaju liczbę. W tym przypadku możemy wyróżnić podział na turystykę indywidualną lub pojawienie się turystyki zbiorowej. Same nazwy wskazują nam, z jakim typem podróżowania mamy do czynienia. Istnieje wiele innych kryteriów, które regulują nam podział ogólnej terminologii turystyki.

Comments are closed.