Kolejne kryteria podziału

Do kolejnych kryteriów regulujących podział ogólnej terminologii, jaką jest turystyka możemy zaliczyć miejsce zakwaterowania., pod tym względem dzielimy turystykę na dwa rodzaje. Chodzi w tym przypadku oczywiście o turystykę hotelową oraz turystykę poza hotelowa. Drugi rodzaj jest o wiele obszerniejszy niż pierwszy. Jednak mimo to, ludzie bardzo często decydują się na wyjazdy z miejsce zakwaterowania poza hotelowym. Pozwala to na obcowanie z naturą oraz znacznie zmniejsza koszty podróży. Kolejnym kryterium podziału turystyki może być z pewnością pora wyjazdy. W tym przypadku chodzi o sezon pogodowy. Wyróżniamy pod tym względem turystkę zimową lub turystykę letnią. Nie istnieje turystyka wiosenna lub jesienna. Ostatnim, bardzo ważnym kryterium jest osób organizacji całego wyjazdu. W tym przypadku możemy wyróżnić turystykę zorganizowaną oraz turystkę niezorganizowaną. W tym przypadku coraz większa osób decyduje się na korzystanie z turystyki ściśle zorganizowanej posiadającej własny plan oraz harmonogram zajęć.

Comments are closed.