Inne kryteria podziału

Do kolejny kryteriów podziału możemy śmiało zliczyć aspekt, biorący pod uwagęwiek uczestników danej oraz zorganizowanej wycieczki. W tym przypadku dane kryterium dzieli nam turystykę na trzy rodzaje. Chodzi w tym przypadku o turystykę dziecięca, turystykę studencką oraz turystykę seniorów. Nie trzeba tłumaczyć, co poszczególne turystyki oznaczają. Już same nazwy doskonale mogą nam to wskazać. Kolejnym kryterium, jakie może podzielić nam terminologię podróżowania jest oczywiście środek lokomocji, jakim dana wycieczka uda się by przemierzyć kilometry do miejsca docelowego. W tym przypadku możemy wyróżnić stepujące metody podróżowania: turystyka samochodowa, turystyka rowerowa, turystyka autokarowa, turystyka kolejowa lub turystyka lotnicza. Jak widać, podział pod względem tego kryterium reguluje nam powstanie dużej ilości różnych terminów dotyczących turystyki. Kolejnym kryterium podziały turystyki jest okres trwania podróży. W tym przypadku turystyka dzielona jest na długoterminową oraz krótkoterminową.

Comments are closed.